Zbavte sa dlhov a začnite odznova (Ako na osobný bankrot?)

5/5 - (11 votes)

Priemerná zadlženosť Slovákov rastie. S väčšími dlhmi prichádza aj väčšie riziko. To sa dá eliminovať, ak dlhom rozumiete a viete s nimi racionálne pracovať (dlh môže byť aj dobrý a môžete na ňom zarobiť). Keď dlh neklesá, ale rastie, máte problém.

Čím neskôr začnete dlh krotiť, tým to bude náročnejšie. Osobných bankrotov na Slovensku je stále viac. Je to legálny spôsob ako sa vyhnúť katastrofe a zbaviť sa dlhov a exekúcií.

Príčiny zadlženosti

Spôsobov ako sa dostať do dlhov je veľa. Väčšinou sa ľudia zadlžujú, pretože chcú nadobudnúť majetok alebo začať podnikanie. Tak isto sa môže stať, že dlhodobo neriešia svoj osobný cashflow (tok peňazí). Keď výdavky prevýšia príjmy, dlh narastá. Dlh sa dá aj zdediť.

Čo je to platobná neschopnosť?

Problémy sa začínajú, keď prichádza platobná neschopnosť. Tá má svoje náležitosti. Dlhy musia byť minimálne mesiac po splatnosti a to u viac ako dvoch veriteľov. Dlhy musia byť aspoň dva.

Riešením zlej situácie môže byť práve osobný bankrot.

Osobný bankrot je právny úkon a preto o ňom rozhoduje konkurzný súd.

Bankrot nie je pre každého

Bankrot sa nedá vyhlásiť, ak ste úplné bez peňazí. Váš majetok musí mať hodnotu aspoň 1 659,70 €. V opačnom prípade bude súdne konanie zrušené. Bankrot je vhodný vtedy, keď vaše dlhy prevyšujú váš majetok.

Čiastka 1 659,70 € slúži na primárne uspokojenie veriteľov. Ďalšia položka je tvorená odmenou pre konkurzného správcu. Ten vás vyjde na 664 €. Úlohou správcu bude speňažiť váš majetok a čiastočne splatiť dlhy. Konkurzného správcu prideľuje súd.

Pripravte sa na to, že celý proces oddlženia bude trvať viac ako 3 a pol roka. Od podania návrhu na konkurz a samotné oddlženie, až po ukončenie konkurzu prebehne približne 6 mesiacov. Na to, aby súd vyhlásil konkurz (vo väčšine prípadov je to tzv. malý konkurz) je potrebne spĺňať podmienky:

  • – nemáte viac ako 50 veriteľov
  • – obrat za predchádzajúci rok nebol vyšší ako 333 000 €
  • – váš majetok nemá hodnotu viac ako 165 000 €

Počas tohto obdobia správca komunikuje s veriteľmi, speňaží váš majetok a čiastočne splatí vaše dlhy. Ak sud uzná, že ste vynaložili snahu a plnili ste všetky náležitosti konkurzu, môže rozhodnúť o konaní druhej fázy. Tou je oddlženie.

Dôležitá je disciplína

Fáza oddlženia je najdlhšia. Trvá tri roky, počas ktorých musí mať dlžník príjem. Súd povoľuje dlžníkovi zamestnanecký pomer aj podnikanie. Každý rok dlžník odovzdá časť príjmov správcovi. Ten si odkrojí svoju odmenu a ďalšie peniaze odovzdá veriteľom.

Správca môže vyžadovať maximálne 70 % príjmov dlžníka. Ak dlžník neporuší dané pravidlá po uplynutí 3 rokov súd rozhodne, že je oddlžený a zvyšok jeho dlhov je nevymožiteľný. Súd môže rozhodnúť aj v jeho neprospech.

Priestor pre špekulácie

V prvom prípade môže byť tento právny úkon zneužitý na legálne vymazanie dlhov, ktoré boli zámerné. Výška dlhov totiž nie je obmedzená. Môže tiež nastať prípad, že veriteľ zámerne nenahlási do konkurzu svoje pohľadávky. Tie si začne vymáhať až po oddlžení. V tomto prípade môžete veriteľa žalovať.

Pozor si ešte treba dať na dlhy, ktoré vznikli počas celého procesu. Tie už nespadajú pod oddlženie. Tieto dlhy musí dlžník splatiť.

Osobný bankrot je veľmi zložitý a dlhý proces. Finančným problémom predídete, ak budete rozumieť svojim peniazom. Sledujte vaše príjmy a výdavky. Skúste napríklad finančný denník.

Udržujte svoj cashflow v kladných číslach a dlh používajte rozumne. Dostatočná finančná rezerva vám zabezpečí dosť času na to, aby ste zvládli aj kritické situácie. Venujte čas finančnému vzdelaniu a zvyšujte svoju gramotnosť.

The following two tabs change content below.
5/5 - (11 votes)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *