Poplatok pri investovaní: Ako na ňom ušetriť?

5/5 - (1 vote)

Finančné inštitúcie sa snažia nahradiť chýbajúci kapitál z predaja úverov predajom iných finančných produktov. Súčasne vysoká inflácia motivuje ľudí rozmýšľať nad tým, ako naložiť so svojimi úsporami. Pri porovnávaní podielových fondov netreba pozerať len na odhadovaný výnos, ale hlavne na každý jeden poplatok spojený s investovaním.

Vstupný poplatok

Zákon o kapitálovom trhu limituje výšku vstupného poplatku na maximálne 5 % z celkového vkladu. Rôzne fondy ponúkajú rôzne možnosti zliav podľa formy splatenia. Zaplatenie celej sumy jednorazovo vopred je zvyčajne najlacnejším riešením. Najdrahším zvykne byť postupné strhávanie z každého vkladu.

Príklad: Investovanie 100€ mesačne na 20 rokov – celkový vklad – 24 000 €. Pri jednorazovom vyplatení vopred fond účtuje poplatok 2 %, pri rozložení poplatku sa postupne strhávajú 4 % z každého vkladu. Jednorazové splatenie tvorí 480 € náklad na investovanie. Ak si to investor rozloží na celých 20 rokov, celkovo zaplatí až 960 €.

Správcovia fondov sporadicky bojujú o nového klienta akciovými ponukami nulového vstupného poplatku. Investor tak môže vložiť svoje prvé peniaze do fondu bez dodatočných nákladov.

Správcovský poplatok

Za to, že portfólio manažéri aktívne spravujú majetok investorov si účtujú poplatok vo forme percenta z celkovej hodnoty spravovaného majetku vo fonde.

Tento poplatok sa môže medzi rôznymi fondami líšiť. Platí ale pravidlo, že čím výnosnejší a rizikovejší je podielový fond, tým drahšia je jeho správa.

Prvé mesiace alebo roky tvorí tento náklad iba zopár eur, no s rastúcim majetkom platia investori stále viac.

Výnos zobrazovaný na investorom účte je zväčša o tento poplatok už očistený. Investori tak častokrát ani nevedia, že nejaký poplatok vôbec platia.

Príklad: V kľúčových informáciách investor nájde, že priemerné zhodnotenie fondu bolo za posledné roky 6 % p.a. a správcovský poplatok je na úrovni 2 % p.a. Čo to znamená? Fond reálne zarobil v priemere 8 % ročne, ale investori dostali iba 6 % a 2 % si nechal správca ako svoju odmenu.

Ako sme si povedali už vyššie, čim vyšší výnos, tým vyššie riziko. Investor musí znášať riziko za celých 8 % ale v našom príklade si užije o štvrtinu nižší výnos.

Čo ak správca nedosiahne výnos v danom období a fond skončí dokonca v strate? Trh je nevyspytateľný a “červené roky” patria k investovaniu. Správca si ale aj v tomto roku účtuje svoj 2 % poplatok, pretože fond spravuje nepretržite, či skončí jeho fond daný rok v strate alebo v zisku.

Výstupný poplatok

Je poplatok, ktorý je účtovaný pri výbere peňazí z podielového fondu. Spolu so správcovským poplatkom je tým najdrahším, pretože sa takisto vypočítava ako % z celkovej hodnoty, ktorá sa z fondu vypláca.

Najčastejšie sa účtuje v prípade, ak sa investor rozhodne vybrať svoje prostriedky pred koncom minimálneho alebo odporúčaného investičného horizontu. Na trhu sú ale aj podielové fondy, ktoré tento poplatok nemajú vôbec.

Poplatok za zhodnotenie

Investičná spoločnosť určí tzv. benchmark alebo referenčný bod, s ktorým porovnáva výkonnosť svojho fondu. Ak fond v určitom období dosiahne vyššiu výkonnosť ako je referenčný bod, z tohto nad-rozdielu si správcovská spoločnosť zoberie určitú časť.

Opäť, sú na trhu aj fondy, v ktorých tento poplatok nenájdete. Ale sú aj také, kde si za lepšie zhodnotenie zaplatíte 10 – 25 %.

Príklad: Investor vloží do fondu 10 000 €. Benchmark fondu je 5 % p.a. Fond vykazuje ku koncu obdobia výkonnosť 6 % p.a. Čistý výnos by teda mal byť 600 €. Keďže ale prekonal benchmark o 1 % p.a., z tohto percenta si správca ukrojí jednu desatinu. To znamená, že náš celkový výnos 600 € sa zníži o ďalších 60 € (10 % zo 600 €).

Iné administratívne poplatky

Pri študovaní kľúčových informácií by investor nemal prehliadnuť ani:

  • Transakčný poplatok – za vykonanie nákupu alebo predaja cenného papiera, účtuje sa za každú vykonanú transakciu v desatinách % z hodnoty transakcie
  • Poplatok depozitárovi – za úschovu cenných papierov – platí sa z hodnoty celého konta v desatinách % p.a.
  • Presun investície medzi podielovými fondmi v rámci portfólia danej spoločnosti – môže byť stanovený ako pevná suma v € alebo opäť ako % z presúvanej hodnoty

Nie je to aj tak jedno?

Investovanie je dôležitým krokom pri dosahovaní finančných cieľov a preto by mal mať každý investor celkový prehľad o nákladoch, ktoré s jeho investíciou súvisia.

Ak si nie ste istí, koľko si za investovanie účtuje váš aktuálny správca, ozvite sa nám a my bezplatne zanalyzujeme vaše investičné portfólio.

The following two tabs change content below.

Michal Bujňák

Team Leader
Od roku 2021 sa aktívne venujem správe a manažmentu osobných financií. Som lektorom projektu Ako vyhrať nad systémom a spolu s tímom odborníkov aktívne pomáhame klientom v tých najdôležitejších finančných otázkach.
5/5 - (1 vote)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *