Na dôchodok treba myslieť už teraz

4.9/5 - (7 votes)

Druhý pilier je jeden zo spôsobov, ako sa mladí ľudia môžu pripravovať na dôchodok. Mnohí o tom nevedia.

Čoraz viac sa nám dostáva do uší, že nám hrozí demografická kríza. Jednoducho povedané, počet pracujúcich ľudí sa bude znižovať a počet dôchodcov rapídne zvyšovať. Pri tomto scenári je možné, že na naše budúce dôchodky, nebude mať kto pracovať.

Mnohokrát sa však stretávam s presvedčením mladých ľudí, že dôchodku sa ani nedožijeme.

Ale čo ak áno? Štatistiky nepustia. Podľa nich, sa drvivá väčšina ľudí dôchodku dožije. Navyše – v priemere sa dožívame stále viac.

  • Podľa Historickej štatistickej ročenky Československa mali v roku 1955 muži Slováci priemernú očakávanú dĺžku života 65,6 rokov a ženy 69,9 rokov.
  • Dnes je to 72,5 roka pre chlapcov a 79,5 roka pre dievčatá.
  • Podľa demografických prognóz Európskej komisie 2060 bude v roku priemerná očakávaná dĺžka života 82,2 rokov pre chlapcov 87,4 rokov pre dievčatá. Zaujímavé čísla nájdete v Prognóze populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060 od Infostatu.

Nezvyšuje sa len priemerný vek dožitia, stúpa aj vek odchodu do dôchodku.

Dnes je vek odchodu žien do dôchodku okolo 62 rokov a priemerný vek dožitia 79 rokov. Podľa týchto údajov by ženy mali žiť na dôchodku ešte dlhých 17 rokov! V budúcnosti to môže byť ešte viac.

Jedným z opatrení vlád pred demografickou krízou bolo zavedenie 3-pilierového dôchodkového systému, ktorý vznikol v roku 2005.

Ako funguje druhý pilier?

I. a II. pilier predstavujú základné zabezpečenie nášho budúceho starobného dôchodku.

Za každého pracujúceho človeka zamestnávateľ odvádza do Sociálnej poisťovne (I. pilier) odvody vo výške 18 % z hrubej mzdy. Ak spomínaný pracovník vstúpil do II. piliera, jeho odvod sa rozdeľuje na odvod do Sociálnej poisťovne vo výške 13,75 % a odvod na osobný dôchodkový účet vo výške 4,25 %, ktorý predstavuje II. pilier.

Z priemernej mesačnej mzdy 912 € (rok 2016) ide o odvody vo výške približne 40 €.

Peniaze sa na Vašom účte v starobnom dôchodkovom sporení nebudú len sporiť, ale ďalej sa investujú vo fondoch, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti.

Založenie zmluvy starobného dôchodkového sporenia a aktivácia druhého piliera je bezplatná a jednoducho ju môžete urobiť na www.druhypilier.sk.

Výhody druhého piliera

Najväčšou výhodou II. piliera je jeho dedičnosť. V prípade najhoršieho sa 100 % z nasporenej sumy dostane do rúk oprávnenej osoby (manželka, deti). Veľmi pozitívnou správou je aj postupné zvyšovanie výšky odvodu z 4,25 % na 6,00 % do konca roka 2024, čo výrazne posilní II. pilier.

Do II. piliera môže vstúpiť každý, kto bol v minulosti zamestnaný na TPP, na dohodu alebo podnikal vo forme živnosti. Platí to aj pre mamičky na materskej/rodičovskej dovolenke, ktoré sú prihlásené na dôchodkovom poistení.

Sporiteľ si tiež môže posielať dobrovoľné príspevky, ktoré môžu výrazne ovplyvniť výšku budúceho dôchodku. Na Slovensku tak činní len pár tisíc ľudí, čo je škoda. Jedine v II. pilieri sa zo ziskov neplatí daň z príjmov, dokonca po dovŕšení dôchodkového veku je možné požiadať o vyplácanie výnosov z investovania, pričom tento výnos nie je považovaný za dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia.

Nevýhody druhého piliera

Vstup do II. piliera je vekovo ohraničený a je možný len do 35 rokov. K svojim úsporám sa dostanete najskôr po dovŕšení dôchodkového veku, prípadne v čase odchodu do predčasného dôchodku. Jednou z nevýhod je tiež časté zasahovanie štátu do zavedeného systému a zatiaľ relatívne nízky pomer odvodu na vlastné sporiace účty budúcich dôchodcov.

Mám fondy nastavené správne?

V II. pilieri si môžete zvoliť z 3 typov fondov. Ide o dlhopisové, akciové a indexové fondy. Pre jednoduché porovnanie ich zhodnotenia môžete navštíviť web druhypilier.sme.sk.

Pri pohľade na aktuálne čísla jednej zo spoločností zhodnotenia boli nasledovné: dlhopisový fond dosiahol za posledných 12 mesiacov 2,30 %, akciový fond 2,70 % a indexový fond 10,10 %. Výnosné indexové fondy sa za posledných 5 rokov dostali na zhodnotenie vo výške 65,80 %.

Mladí ľudia, ktorí budú v druhom pilieri dlho, by si mali voliť agresívne fondy – indexové alebo akciové. O výhodnosti indexových fondoch sa aktuálne veľa píše, stačí sa pozrieť na Google.

Rada na záver?

Odhliadnuc od demografickej krízy, II. pilier predstavuje perfektný spôsob ako nezostať odkázaný na jeden zdroj príjmov na dôchodku, ktorý je navyše v rukách vlády!

V minulosti bol povinný pre každého pracujúceho človeka, je veľká škoda, že po viacerých novelizáciách je na dobrovoľnej báze. Aj preto sa máme čo učiť od vyspelejších ekonomík, ktoré sa radia medzi popredné krajiny v udržateľnosti dôchodkov, aj vďaka silnému a stabilnému druhému pilieru.

Viac o druhom pilieri a odpovede na niektoré základné otázky nájdete na stránke venovanej tejto problematike www.druhypilier.sk.

The following two tabs change content below.

Patrik Kostoláni

V oblasti financií pôsobím od roku 2015. A to aj napriek tomu, že som bol veľký odporca tejto profesie. Potreba riešiť vlastné finančné produkty a neznalosť ma donútili sa bližšie pozrieť na malé písmenká v zmluvách, na ktoré sa aktuálne špecializujem. Zároveň pôsobím ako lektor v projekte Ako vydrbať so systémom.

Najnovšie príspevky od Patrik Kostoláni (pozri všetky)

4.9/5 - (7 votes)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *